Chọn sản phẩm

Tên Giá gốc Giá Khuyến mãi Số lượng Tổng

Sản Phẩm

Flashcard Trắng 20.000 đ
18.000đ 0 đ
IELTS 1 218.000 đ
196.000đ 0 đ
IELTS 2 185.000 đ
166.000đ 0 đ
TOEFL 1 218.000 đ
196.000đ 0 đ
TOEFL 2 218.000 đ
196.000đ 0 đ
TOEIC 218.000 đ
196.000đ 0 đ
Phrasal Verb 98.000 đ
0 đ
Combo 1100 từ IELTS + 240 từ Phrasal Verbs 501.000 đ
426.000đ 0 đ
Combo 1200 từ TOEFL + 240 từ Phrasal Verbs 534.000 đ
454.000đ 0 đ
Combo 600 từ TOEIC + 240 từ Phrasal Verbs 316.000 đ
268.000đ 0 đ
SIÊU TIẾT KIỆM: 600 từ TOEIC + 1100 từ IELTS + 240 từ Phrasl Verbs 719.000 đ
575.000đ 0 đ
Nhập mã giảm giá nếu có
Tổng cộng 0 ₫

Thông tin đặt hàng

Họ tên người sẽ nhận hàng
Blueup sẽ xác nhận đơn hàng thông qua điện thoại
Blueup sẽ liên lạc qua email nếu không gọi được cho bạn
 
 
Không gồm quận/huyện,tỉnh, TP | Ví dụ: 90 Trương Công Định